Διαγωνισμός Future Ready Business: Πόσο σωστά προετοιμασμένη είναι η επιχείρησή σας για το μέλλον;

Future Ready Business Πόσο σωστά προετοιμασμένη είναι η επιχείρησή σας για το μέλλον;   Η πρωτοβουλία Future-Ready Business του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών & Επιχειρηματικότητας, του Συμβουλίου της Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και της BOUSSIAS, μετουσιώνεται στο εξής όραμα: να συμβάλει στη διαμόρφωση του δρόμου προς το μέλλον για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μέσω του διαγωνισμού, ο…