ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΟΥΣΙΑ

[…] Τα τελευταία 20 χρόνια ασχολήθηκα πιο εστιασμένα μέσα από διάφορους οργανισμούς –σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο– με την αγορά εργασίας και την επίδρασή της στην αποτελεσματικότητα της οικονομίας, διατηρώντας μια έντονα ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Στόχος μου ήταν η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κατανόηση των κινήτρων των διαφορετικών πτυχών…

Το CompeteGR διενεργεί μελέτη της Δ.Υ.Π.Α: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (Δ2) ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.

Από την Εισαγωγή του Βιβλίου: «Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΔΥΠΑ να αναβαθμίσει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες για αποτελεσματική αντίδραση στην ανεργία και στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας, το παρόν έργο έχει στόχο την στρατηγική διερεύνηση της σχέσης των διδασκόμενων ειδικοτήτων στις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ με τις σύγχρονες τάσεις,…