Το «γλωσσάρι» της Βενετίας Κουσία για την αγορά εργασίας

Ο Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλος γράφει: «Μια από των ειδικών στη διαχείριση και διοίκηση ανθρώπινων πόρων, εκπόνησε ένα γλωσσάρι το οποίο πάει πολύ πιο μακριά από την απλή αποσαφήνιση όρων» Το «γλωσσάρι» της Βενετίας Κουσία για την αγορά εργασίας   Πολύ απλά οφείλω να πω ευθύς εξαρχής, ότι το «Γλωσσάρι για την αγορά εργασίας» (Εκδόσεις Κέρκυρα…