2020: Περισσότερη Ανταγωνιστικότητα – Λγότερες Ανισότητες

2020: Περισσότερη Ανταγωνιστικότητα – Λγότερες Ανισότητες Tις τελευταίες δεκαετίες η ανισότητα έχει απασχολήσει αρκετά το δημόσιο διάλογο σε όλο τον κόσμο.  Κι αυτό γιατί από τη δεκαετία του 1970 στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες η οικονομική μεγέθυνση απομακρύνθηκε από την κοινή ευημερία και από τις αρχές του 21ου αιώνα παρεξέκλινε ακόμη περισσότερο.  Κατά ένα παρόμοιο τρόπο,…

THESSALONIKI SUMMIT – 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ανατρέχοντας στις διεθνείς εκθέσεις σχετικά με τις επιλογές των επενδυτών όταν πρόκειται για ΑΞΕ διαπιστώνουμε ότι οι μέσοι όροι στην κατάταξη πολλών ανερχόμενων αγορών βελτιώνονται. Παρόλα αυτά οι πρώτες 20-30 αγορές παραμένουν κυρίαρχες στις προτιμήσεις των επενδυτών. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται ούτε ανάμεσά στις κυρίαρχες προτιμήσεις αλλά ούτε αναφέρεται καν από κάποιες εκθέσεις. Παρόλα αυτά…