Κορυφαίες προσωπικότητες ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας

Με στόχο να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην κατάκτηση της καθοριστικής πρόκλησης της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σημαντικές προσωπικότητες που ηγούνται επιτυχημένων επιχειρήσεων, οργανισμών και επιμελητηρίων ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος. «Από την Ελλάδα απουσίαζε ένας πολυσυμμετοχικός και ταυτόχρονα απλός μηχανισμός ο οποίος να συνδέει διαδραστικά και…

Compete GR: Συμβούλιο με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας

Ποιος είναι ο ρόλος του νεοσύστατου του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Πότε θα καταθέσει τις πρώτες προτάσεις. Από ποιους απαρτίζεται.   Με στόχο να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην κατάκτηση της καθοριστικής πρόκλησης της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σημαντικές προσωπικότητες που ηγούνται επιτυχημένων επιχειρήσεων, οργανισμών και επιμελητηρίων…

Σημαντικές προσωπικότητες που εκπροσωπούν επιτυχημένες επιχειρήσεις και οργανισμούς ενώνουν τις δυνάμεις για την ενίσχυση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας

Με στόχο να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην κατάκτηση της καθοριστικής πρόκλησης της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σημαντικές προσωπικότητες που ηγούνται επιτυχημένων επιχειρήσεων, οργανισμών και επιμελητηρίων ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος. «Από την Ελλάδα απουσίαζε ένας πολυσυμμετοχικός και ταυτόχρονα απλός μηχανισμός ο οποίος να συνδέει διαδραστικά και…

Δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος

Με στόχο να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην κατάκτηση της καθοριστικής πρόκλησης της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σημαντικές προσωπικότητες που ηγούνται επιτυχημένων επιχειρήσεων, οργανισμών και επιμελητηρίων ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος. «Από την Ελλάδα απουσίαζε ένας πολυσυμμετοχικός και ταυτόχρονα απλός μηχανισμός ο οποίος να συνδέει διαδραστικά και…

Συνολική αφύπνιση για την ανταγωνιστικότητα από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο

Άρθρο της Δ. Καδδά στο www.capital.gr   Έναν πολυ-συμμετοχικό και ταυτόχρονα απλό μηχανισμό που να συνδέει διαδραστικά και ανεξάρτητα όλον τον παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό της χώρας επιχειρεί να δομήσει το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που ίδρυσε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Στόχος είναι, όπως μεταφέρουν τα 14 ιδρυτικά μέλη του, να διαμορφώσει και να ενισχύσει κανάλια ανοικτής επικοινωνίας,…

Compete GR: Συμβούλιο για την ενίσχυση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας

Με στόχο να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην κατάκτηση της καθοριστικής πρόκλησης της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σημαντικές προσωπικότητες που ηγούνται επιτυχημένων επιχειρήσεων, οργανισμών και επιμελητηρίων ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος. «Από την Ελλάδα απουσίαζε ένας πολυσυμμετοχικός και ταυτόχρονα απλός μηχανισμός ο οποίος να συνδέει διαδραστικά και…

Προσωπικότητες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανταγωνιστικότητα

Σημαντικές προσωπικότητες που εκπροσωπούν επιτυχημένες επιχειρήσεις και οργανισμούς ενώνουν τις δυνάμεις για την ενίσχυση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας Με στόχο να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην κατάκτηση της καθοριστικής πρόκλησης της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σημαντικές προσωπικότητες που ηγούνται επιτυχημένων επιχειρήσεων, οργανισμών και επιμελητηρίων ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της…

Κορυφαίες προσωπικότητες ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας

Με στόχο να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην κατάκτηση της καθοριστικής πρόκλησης της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σημαντικές προσωπικότητες που ηγούνται επιτυχημένων επιχειρήσεων, οργανισμών και επιμελητηρίων ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος. «Από την Ελλάδα απουσίαζε ένας πολυσυμμετοχικός και ταυτόχρονα απλός μηχανισμός ο οποίος να συνδέει διαδραστικά και…

Το Compete GR βάζει τώρα στόχο την ανταγωνιστικότητα

Άρθρο του Σταμάτη Ζησίμου στο www.euro2day.gr   Με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, αλλά και με μια «βεντάλια» ορθών πρακτικών προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους αναμένεται να κάνει την πρώτη του δημόσια παρέμβαση το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας (COMPETE GR), το οποίο ιδρύθηκε πρόσφατα από 14 παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας…

COMPETE.GR: Μία «ηχηρή» συμμαχία για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας

Άρθρο του Στέλιου Μορφίδη στο www.newmoney.gr   14 παραγωγικοί φορείς και εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων από όλο το φάσμα της οικονομίας συνασπίστηκαν δημιουργώντας το «Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας» (COMPETE.GR) Με κύριο στόχο να αναδείξουν την επιτακτική ανάγκη ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας της χώρας ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδος, 14 παραγωγικοί φορείς και εκπρόσωποι μεγάλων…