Πού πήγαν οι δεξιότητες στην Ευρώπη;

Της δρ. Βενετίας Κουσία, προέδρου Επιτροπής Απασχόλησης, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο   Η ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ δημογραφική πυραμίδα μειώνει αριθμητικά το παραγωγικό δυναμικό της Ευρώπης και παράλληλα έχουμε έλλειμμα και στις δεξιότητες. Η ΣΤΡΟΦΗ προς τις φιλικότερες με το περιβάλλον τεχνολογίες και ο αλματώδης ψηφιακός μετασχηματισμός σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους της οικονομίας δημιουργούν καινούργιες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Αλλά, για όσους φροντίζουν!…